استاد مجتبی محمودی

%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c

 

تحصیلات:

کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس

افتخارات استاد:

مبتکر روشهای تصویری در آموزش زبان

تالیفات استاد:

مؤلف کتاب تیک آخر