استاد قاسمی

تحصیلات :
فوق لیسانس ریاضیات کاربردی

تالیفات استاد :
مولف بیش از ۱۰ کتاب کمک آموزشی ریاضی در انتشارات حرف آخر
مبدع و طراح بیش از ۱۰۰۰انیمیشن در ریاضیات

سابقه تدریس استاد :
مدرس شبکه آموزش
مدرس ۵۰ جلسه فیلمهای آموزشی ریاضیات در انتشارات حرف آخر
سرگروه ریاضی استان آذربایجان غربی