اساتید

اساتیدونوس


تحصیلات :
فوق لیسانس ریاضیات کاربردی

تالیفات استاد :
مولف بیش از ۱۰ کتاب کمک آموزشی ریاضی...

استاد روان

تحصیلات:

کارشناسی زیست شناسی-علوم جانوری از دانشگاه گیلان